Tickal Networks

tikal

דמיטרי (דימה) עבד על המרת האתר שלנו באנגלית לעברית. דמיטרי עשה זאת במקצועיות, מהירות ויעילות יוצאות מן הכלל. לדמיטרי היו פתרונות לבעיות שנתקלתי בהם ורעיונות ליישום ששיקפו את הניסיון והידע הרב שלו בתחום. אני ממליצה עליו בחום לפרוייקטים, ואין לי ספק שאם אדרש להבא לכישוריו אבחר בו לעשות את העבודה.

דפנה רוזנבאום (סמנכ"ל שיווק) – tikalnetworks.com
תיאור הפרויקט
התאמת אתר אנגלי לשפה העברית