עיצוב אחד ליום

ביצע את העבודה על הצד הטוב ביותר, למרות שהתגלו קשיים במהלך העבודה שהעריכו את הזמן הנדרש לביצוע, לא התייאש ולא הביע התרעמות ועל כן שמחתי לשלם לו בונוס על הביצוע המושלם.

זיגי צ – 1designperday.com
תיאור הפרויקט
תחזוקה וגיבוי אתרים