עיצוב ובניה של בק אופיס של מערכת ניהול משתמשים
הקמת BACKOFFICE של אפליקציה ווב
עיצוב מסכי ממשק משתמש CRM
פיתוח צד הלקוח של מסכי אפליקציה
חיתוך דפי ממשק ניהול משתמש ANGULAR
בניית מסכי BACKOFFICE בוטסטראפ
זד קרדיט סליקה מכוונת תכנון מערכת